Pojmy a definice

Potraviny jsou podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích (110/1997 Sb.) definovány jako: "Látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky. Za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace."    

Odpad je podle zákona o odpadech (185/2001 Sb. § 3) definován jako: "Každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit."  

Z pohledu zákona jsou tedy potraviny určené ke konzumaci člověkem, zatímco odpadů se člověk zbavuje. Pokud mezi odpadem nemají končit potraviny, je nutné jejich odlišení od nepochybného odpadu. Této problematice se věnuje například příspěvek na Příroda.cz.

Potravinový odpad ("food waste") je odpad, který vzniká zkažením potravin a díky chování spotřebitelů (nikoli výrobců - pro odpad z potravinové výroby se používá ekvivalent "food loss"). V české legislativě není dosud tento termín přesně vymezený, ani v katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP.