Zasadili jsme se

03.08.2015 23:04

Se Zvonečníkem každoročně podporujeme Národní potravinové sbírky. Pomáháme s jejich propagací, zapojujeme k nim významné osobnosti, jsou také příležitostí k řešení řady konkrétních problémů. A nejen to.

V roce 2013 jsme sbírku podpořili v Tescu před MŽP, kdy jsme pořídili také příkladný nákup českých potravin a bez zbytečných obalů. Intenzivněji se tehdy diskutovalo o legislativě bránící darování potravin potravinovým bankám. Potravinová sbírka vyřešila problém platby DPH za darované potraviny, že šlo rovnou o zakoupené potraviny. Tehdy jsme přišli s výzvou "Nezkažené potraviny do odpadu nepatří". Upozornili jsme v ní, proč je vyhazování potravin do odpadu nevýhodné pro samotný stát a na nutnost změny přístupu legislativy. Tuto výzvu podpořili osobnosti jako Vladimír Špidla, Alena Gajdůšková, Jiří Dienstbier, Martin Potůček či Petr Petržílek.

V roce 2014 jsme se blíže věnovali problematice vzniku potraviných odpadů v obchodech. Dokončili jsme tehdy materiál "Potraviny nejsou odpad" a zúčastnili se také parlamentní konference "Odpady a obaly" zaštítěnou poslancem Robinem Böhnischem. Rozlišili jsme odpady a potraviny a zdůraznili, že v odpadu obchodů končí zbytečně řada potravin. Při řešení jsme vyšli z analýzy, jak darování potravin bez DPH vyřešili v Německu. Kupodivu tu nebyla nutná změna legislativy, ale dohoda k jejímu výkladu finančními úřady. Na tuto skutečnost jsme také upozornili v rámci připomínkového řízení k Programu pro předcházení odpadů a podporovali ji například poslanec Robin Böhnisch a europoslanec Pavel Poc. Velmi jsme také uvítali konferenci věnovanou předcházení odpadů na ČZU v Praze, kde jsme se na řešení shodli také s Byznys pro společnost, která ho přímo vyjednala na ministerstvu financí.

Některé ekologické organizace zdůrazňují význam třídění odpadů a bojují se spalovnami. Zvonečník dbá především na celkovou hierarchii nakládání s odpady. Uvědomujeme si provázanost významu výrobců, spotřebitelů i politiků a ne náhodou jsme již v roce 2012 formulovali odpadovou výzvu "Odpadové apely". Vnímáme jako velký pokrok v odpadové politice ČR, že ministři vlády Bohuslava Sobotky kladou důraz na předcházení vzniku odpadů a je k tomu již schválená jasná koncepce i úspěchy.

Zároveň je jasné, že plýtvání potravinami není jen problém politiky a přístupu supermarketů. Je to problém, který se dotýká chování každého z nás. K tomu jsme také zaměřili formulaci tipů pro předcházení vzniku potravinových odpadů a vysvětlujeme je také při řadě akcí pro veřejnost.

 

Mgr. Jiří Jakl
(předseda Zvonečník, z.s. a tajemník platformy Zvonečník)

 

—————

Zpět