Stop plýtvání na evropské úrovni

16.01.2017 23:02

V ČR se v posledních letech daří posouvat problém plýtvání potravinami. Vyřešený byl problém darování potravin bez DPH potravinovým bankám a přes odpor některých politiků se prosadila dokonce povinnost darování neprodejných potravin (viz info) z obchodních řetězců. Pro školní výuku na základních a středních školách je připravený program předcházení vzniku potravinového odpadu.

Pokud jde o řešení na evropské úrovni, v prosinci 2016 proběhla v Evropském parlamentu konference ke strategii snižování odpadu. Zástupci evropských institucí zde představili konkrétní kroky, kterými problém EU řeší. Více viz europoslanec Pavel Poc -zde-.

—————

Zpět