Vítáme povinnost darování neprodejných potravin

28.04.2016 11:40

K rozlišení potravin a odpadů před několika lety přispěla debata se stínovým ministrem Vladimírem Špidlou. Na jedné straně zaznívaly obavy ze zdravotní nezávadnosti potravin končících v supermarketech v odpadu a na druhé kroucení hlavou, jak se s potravinami plýtvá a co vlastně končívá v odpadu. Vladimír Špidla tehdy nadhodil, že rozdíl mezi odpadem a potravinou by měl vyplývat již z legislativy.

Se Zvonečníkem jsme analyzovali tento rozdíl, připravili materiál "Potraviny nejsou odpad", posléze i tyto stránky a výstavku k plýtvání potravinami (odkaz). Obchodní řetězce se vymlouvaly na legislativu, podle které měly platit DPH i za darované potraviny. Problém se podařilo odbourat uznáním hodnoty blízké nule v případě netržního použití - darování potravinovým bankám (odkaz). Na možnost darování potravin bez DPH přesto některé řetězce prakticky nezareagovaly. Neprodejné potraviny dále vyhazují do odpadu, nebo darování zajistily jen u několika prodejen s alibistickými prezentacemi o společenské odpovědnosti.

Například ve Francii v roce 2015 ale přímo zakázali supermarketům vyhazovat potraviny do odpadu. To se stalo inspirací také pro ministra zemědělství Mariana Jurečku a český parlament. Zdravotně nezávadné potraviny podle novely o potravinách již nebude možné likvidovat v odpadu (odkaz). Je dále potřeba posílit fungování potravinových bank.

S novelou ale měli problém politici ODS a Starostů zastávající se obchodních řetězců. Jednak z ideologických důvodů odmítajících regulaci, byť jde o neetické vyhazování potravin. Někteří nepochopili význam vazby na uznávané charitativní organizace, nebo měli laické obavy týkající se například zachování chladícího řetězce. S naším sdružením novelu naopak vítáme a věříme, že humánní využití potravin začne fungovat tak, jak je obvyklé také v některých jiných zemích.

Jiří Jakl

 

 

—————

Zpět