Neprodejné potraviny

Neprodejné potraviny sice lze konzumovat, ale jejich prodej v supermarketech je komplikovaný. Mohou být například povadlé, nebo mít ušpiněný obal, zákazník si je nevybere. Využít je lze v potravinových bankách, nelze je ale zaměňovat s odpady.

Ovoce, zelenina 

odpad: plesnivé a hnijící zboží
neprodejné potraviny: seschlé a mechanicky poškozené zboží, neesteticky tvarované zboží, lehce znečištěné zboží (omyvatelné)    

Mléčné výrobky  

odpad: zboží s přerušeným chladícím řetězcem či poškozeným obalem, překročení data spotřeby   
neprodejné potraviny: zboží s překročením minimální trvanlivosti    

Koloniální zboží  

odpad: plesnivé zboží, zboží s poškozeným obalem a překročením data spotřeby  
neprodejné potraviny: trvanlivé potraviny s prošlou minimální trvanlivostí a neporušeným obalem, potraviny s poškozeným obalem a bez překročení minimální trvanlivosti    

Masné výrobky  

odpad: zboží s porušeným chladícím řetězcem, plesnivé a hnilobné zboží s porušeným obalem, zboží s překročeným datem spotřeby
neprodejné potraviny: potraviny s aktuálně poškozeným obalem při doplňování a bez překročení minimální trvanlivosti, potraviny s překročenou minimální trvanlivostí a nepoškozeným obalem      

Pečivo 

odpad: plesnivé a znečištěné zboží  
neprodejné potraviny: nebalené pečivo z druhého dne, balené pečivo s překročením minimální trvanlivosti    

Nápoje  

odpad: zboží s proraženými obaly a netěsnícími uzávěry  
neprodejné potraviny: deformované nápojové plechovky, balení zašpiněná od jiných nápojů