Datum spotřeby a trvanlivosti

Mnoha spotřebitelům tento rozdíl není známý a potraviny po datu uvedeném na obalu nekonzumují. V odpadu tak mnohdy zbytečně končí i trvanlivé potraviny. Zásoby je vhodné vytvářet tak, aby nejstarší potraviny byly dostupné nejblíže a přednostně byly ze zásob odebírány. 

"Spotřebujte do" uvádí datum především netrvanlivých masných a mléčných výrobků. Často jde o chlazené výrobky s trvanlivostí třeba i jen několik dní. Po tomto datu potraviny nelze prodávat a neměly by se ani konzumovat. Úderem půlnoci se ani u nich ale kvalita nemění a např. správně skladované maso důkladně tepelně zpracované lze konzumovat i bezprostředně po datumu spotřeby. 

"Minimální trvanlivost do" uvádí datum, do kterého výrobce garantuje jakost výrobku. Po tomto datu může dojít ke ztrátě barvy či vůně, ale potravina může být bez problémů konzumovatelná.

Prodej jen prvotřídního zboží v obchodech může vylučovat prodej starších balení ovoce a zeleniny, přes evidentně nezkažený obsah.