Palmový olej a soja

Palmový olej a soja se staly běžnou součástí českých potravin. Oba produkty se dováží z tropických a subtropických oblastí - palmový olej především z Indonésie a Malajsie, soja z Jižní Ameriky.  

Důvodem jejich atraktivity je především nízká cena, případně má jít o zdravější náhražku živočišných tuků, nebo masa. Jejich pěstování se ale rozšiřuje na úkor deštných pralesů, soja nahrazuje i zúrodňující  pěstování pícnin na českých polích. 

Obecně lze doporučit konzumaci potravin s nižším obsahem tuků a zejména nižší konzumaci smažených potravin. U balených potravin lze sledovat složení, přičemž palmový olej zde musí být výslovně uvedený. Soju lze respektovat ve vegetariánské stravě za předpokladu, že jde o produkt ekologického zemědělství.