Protiruské sankce

Připojení Krymu pod Ruskou federaci a válka na Ukrajině vedly EU v roce 2014 k přistoupení k protiruským sankcím. Rusko tento krok opětovalo omezením dovozu, nebo dokonce rovnou likvidací dovezených evropských potravin. Ačkoli v době válek bývá potravin nedostatek, výsledkem rusko-evropských sporů je naopak likvidace ohromných množství potravin a jejich přebytek v Evropě. 

Trvanlivé potraviny s relativně nízkou hmotností (zejména dehydratované) kladou malé dopravní nároky a řešením "potravinové krize v Evropě" může být využití globálních trhů se zdůrazněním evropské kvality. Může jít o sušené mléčné zmrzliny, jablečnou vlákninu, zeleninové koření, sušené maso atd.