Doprava potravin

S postupem globalizace se zvětšily vzdálenosti, na které jsou potraviny dodávány. Někdy dochází dokonce k protisměrné dopravě téhož druhu ovoce. Doprava vychází jako poměrně malá položka v ceně pro koncového zákazníka.  

Čím na delší vzdálenosti jsou ale potraviny dopravovány, tím spíše se mohou při přepravě poškodit nebo zkazit. Vyžadují chlazení či zvláštní atmosféru, ovoce se předtrhává nezralé, nebo se také chrání více obaly a nakonec vzniká více odpadu. 

Proto je vhodné dopravní vzdálenosti zkrátit a zajistit především lokální zásobování. Záleží na zájmu zákazníků a promítnutí skutečné ceny do dálkové dopravy.

Dálková kamionová doprava vyžaduje kapacitní silnice (zabírající často ornou půdu), je zdrojem emisí a hluku. Lokální zásobování toto potlačuje a přináší čerstvější potraviny.