Produktivita zemědělství

Produktivita zemědělství se zvýšila díky používané mechanizaci a se šlechtěním pěstovaných rostlin a hospodářských zvířat. Zajištěný dostatek potravin vedl k růstu lidské populace. V samotném zemědělství dnes v ČR pracuje jen 3% lidí. Produktivita stále roste, ačkoli dosud ubývá kvalita a rozloha orné půdy, problémem může být i nadprodukce. 

V zemědělství je ideální zachování koloběhu živin mezi půdou a zemědělskými produkty. Vedlejším produktem pěstování obilí je sláma, vedlejším produktem živočišné produkce je hnůj. Bohužel se ale v dnešní době mnohdy odpadem stává i obilí, maso či ovoce. Dokonce aniž by se kdy dostalo do prodeje, nebo jen z estetických důvodů.   

Zemědělskou nadprodukci lze regulovat prostřednictvím kvót. Mohou stabilizovat trh, zemědělcům garantovat odbyt a minimální výkupní cenu. Striktní kvóty ale mohou trh deformovat a bránit fungování konkurence.