Odpady z obchodů

Ukaž mi svůj odpad a já ti řeknu, jaký jsi obchodník. V odpadu řady obchodníků přitom můžeme najít množství potravin zbytečně zkažených, nebo dokonce dosud nezkažených.  

Potraviny by především v odpadu vůbec neměly končit. Nebalené zkažené potraviny by měly končit v bioodpadu, potažmo v kompostárnách a bioplynových stanicích.  

Největší problém je ovšem se zkaženými balenými potravinami, zejména živočišného původu (mléčné a masné). Obsah takových balení by měl končit v kafilerii. Vyjímání zkaženého obsahu z obalů je ale nehygienickým a zdravotně rizikovým úkonem - dosud praktikovaným. Řešením by mohlo být spalování živočišných odpadů rovnou s obaly.

Pečivo z pekárny skončilo jako hodnotný zdroj energie v bioplynové stanici. Měly by zde ale končit biologické odpady, nikoli potraviny.

Různé druhy pečiva v kontejneru na odpad. Balené pečivo je pro další biologické využití nutné zbavit obalů - u masných výrobků je to ale hygienicky přímo rizikové.