Definice potraviny a odpadu

Potraviny jsou podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích (110/1997 Sb.): "Látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky. Za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace." 

Odpad je podle zákona o odpadech (185/2001 Sb. § 3): "Každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit." 

Z pohledu zákona jsou potraviny určené ke konzumaci člověkem, zatímco odpadů se člověk zbavuje. Potravinový odpad ("food waste") zákon dosud nedefinuje, ale obvykle je tím myšlený odpad vznikající ze zkažených a zbytečně nevyužitých potravin.

Již smíšený odpad. Skončily tu potraviny s prošlou použitelností, zavadlá zelenina a celá balení s nevyhovujícími kusy, plastové proložky (nefólie).