Pár slov úvodem

"Výstavou s naším spolkem chceme přiblížit plýtvání potravinami a možnosti jeho omezení v ČR. Rozhodně nejde jen o problém levných potravin. Jde o celkové nastavení systému a aby lidé vůbec věděli, jak plýtvání vůbec vzniká. Vnímáme ekologické souvislosti a podporujeme rychlé řešení."

Mgr. Jiří Jakl
předseda Zvonečník, z.s.

"Množství potravin, které v Česku končí zbytečně v odpadu, je opravdu alarmující. Podporuji proto iniciativy, které se věnují osvětě zaměřené proti tomuto plýtvání a hledají racionální řešení. Je zřejmé, že takové řešení musí být komplexní a nepomíjet ani sociální a environmentální aspekty."

PhDr. Robin Böhnisch
poslanec a předseda Výboru pro životní prostředí

"Na jedné straně vidíme chudobu a podvýživu a zároveň tuny potravin končí v odpadu. Proto podporuji aktivity namířené proti plýtvání potravinami. Potraviny nejsou odpad."

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
europoslankyně a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů