Jednoznačně odpad

Jednoznačným odpadem jsou plesnivé a hnijící potraviny, potraviny z přerušeného chladícího řetězce, biologicky snadno kontaminovatelné netrvanlivé potraviny s porušenými obaly neznámo jak dlouho.  

Takové zboží by mělo být okamžitě při nalezení vyřazeno, neohrožovat ani zdraví zákazníků, ani ostatní zboží další biologickou kontaminací.

Pokud se již potraviny dostaly do odpadu, mohou být už jen odpadem. Možnost biologické kontaminace určuje, zda jde jednoznačně o odpad.